• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

تجلیل کمیته امداد امام خمینی (ره)

تجلیل از مدیر عامل شرکت داروسازی ثامن به عنوان ” خیر برتر ” توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) 

Print Friendly, PDF & Email