• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید وزیر بهداشت از خط تولید شرکت داروسازی ثامن و شرکت سامان داروی هشتم