• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

شرکت داروسازی ثامن با توجه به کسب اطمینان مشتریان خود ازکیفیت محصولات ارائه شده و در جهت گسترش سهم بازار نسبت به تولید محصولات جدید در اشکال مختلف دارویی اقدام و توجه خاصی به تولید محصولات بیوتکنولوژی دارد فرآورده های بیولوژیک ، اساسا داروهایی هستند که از منشاء سلول های زنده تهیه و مشتق می شوند و امروزه جایگاه بزرگی در صنایع بیوتکنولوژی- محور دارند. در حقیقت بخش عظیمی از محصولات دارویی از فرآورده های بیولوژیک تهیه می شوند و در حال حاضر تعداد داروهای بیولوژیک وارداتی به کشور رو به افزایش است این شرکت در جهت جلوگیری از واردات داروهای بیولوژیک و قطع وابستگی به این داروها ، طراحی و راه اندازی سایت تولیدی بیوتکنولوژی را به انجام رسانیده است . این خط مجهز به تجهیزات با تکنولوژی برتربوده و امکان تولید کلیه فرآورده های این گروه به صورت محلول و لیوفلیزه در ویالهای شیشه ای و در حجم های ۰٫۵ تا ۲۰ میلی لیتر وجود دارد. همچنین از این سایت توسط وزارت بهداشت بازدید بعمل آمده و مورد تائید بازرسان آن وزرتخانه قرارگرفته است . همچنین سایت بیوتکنولوژی مجهز به تجهیزات و سیستم های آزمایشگاهی مدرن برای آنالیز و تعیین مقدارمواد بیولوژیک نظیر پروتئینها وپپتید ها بر اساس روش های قید شده در مراجع بین المللی برای آزادسازی محصولات بیولوژیک است در این راستا تاکنون محصولاتی چون هورمون رشد انسانی نوترکیب ( آر اچ جی اچ ) ، بوسرلین ( برای جلوگیری از سرطان پروستات در مردان ، درمان نازایی در بانوان ) ، و فرآورده های نو ترکیب دیگر تولید شده است

محصولات