• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن

صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن به عنوان یکی از صندوق های ارائه دهنده خدمات ضمانتنامه با سابقه همکاری چندین
ساله با کارفرمایان مختلف دولتی و غیر دولتی معتبر نظیر بیمارستان ها و مراکز درمانی، وزارتخانه ها و مجموعههای تابعه،
بانکها و موسسات مالی، شهرداری ها و دانشگاه ها آمادگی ارائه انواع ضمانتنامه را برای شرکت ها و پیمانکاران محترم با نرخ های
ترجیحی دارد.  ↓ لینک پیوست 

مزایده عمومی ضایعات متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مناقصه تامین برچسب های بطری و کیسه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه، گالن و چسب پلاستیکی ۶۰ میکرون محصولات خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ مشخصات برچسب 

↓ ابعاد برچسب 

 ↓ شرایط مناقصه

 ↓ قرارداد

ادامه مطلب

مزایده ضایعات متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب