• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

محصولات

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
برای رقیق کننده و استفاده در محلول
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۳۰۰۰
ادامه مطلب