• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

چشم انداز شرکت داروسازی ثامن:

داروسازی ثامن در افق ۱۴۰۴ سازمانی است دانش بنیان و پیشگام در تولید و عرضه فرآورده های نوین دارویی در کشور و منطقه که به سمت جهانی شدن گام برداشته است، بر این اساس مدیریت ارشد، با استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر الزامات  استانداردهای ایزو متعهد می گردد از طریق تحقق سیاست های کلان زیر، شرکت را در مسیر تعالی سازمانی و موفقیت پایدار هدایت نماید.

 

سیاست های کلان شرکت داروسازی ثامن


  1. دستیابی به محصولات با کیفیت مطابق با ضوابط و مقررات بهینه تولید فراورده های دارویی
  2. ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان و بهبود و توسعه کانال های ارتباطی
  3. رشد و خلاقیت و نوآوری با توانمندسازی کارکنان مسئولیت پذیر و شایسته
  4. ورود به بازارهای جهانی از طریق طراحی، تولید و توسعه داروهای نوین مورد نیاز جامعه درمانی با رعایت خواسته های مشتریان، الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی محصول
  5. سود آوری از طریق افزایش بهره وری، مدیریت هزینه ها، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف انرژی
  6. افزایش ایمنی و بهداشت کارکنان و پیشگیری از مصدومیت ها و بیماری های شغلی و آلودگی زیست محیطی
  7. زنجیره تامین بهره ور با رویکرد یکپارچه سازی اطلاعات از تامین کنندگان تا مشتریان به منطور بهینه سازی چرخه عملیات
  8. یکپارچگی سازمان با رویکرد فرآیندی در جهت افزایش اثربخشی، کارایی و بهبود مستمر فرآیندهای شرکت