• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

ارتباط با ما

شرکت داروسازی ثامن ( سهامی خاص)
مشهد، بزرگراه آسیایی تقاطع فـردوسی
051-35000111
051-35423100
صندوق پستی: ۹۱۳۷۵/۴۹۹۶
info@samenco.com
www.samenco.com