شرکت داروسازی ثامن بدلیل عملکرد مثبت خود در سالهای اخیر ، تامین کننده قابل اعتماد برای انواع محلول های ترزیقی به کشورهای همسایه ایران بوده است و در حال حاضر با استفاده ازتکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات بروز، یکی از تامین کنندگان عمده برای خارج کشورمی باشد.
این شرکت ، در نتیجه دارا بودن پتانسیل تولیدی در یک طیف وسیع از داروهای تزریقی ، تلاش دارد صادرات خود را به کشورهای آسیانه میانه وآفریقا توسعه دهد

Print Friendly, PDF & Email