شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد خرید، حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت LB/H 10.000 را از طریق مناقصه عمومی به انجام رساند.

مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ می باشد.

↓ فرم شرایط واگذاری مناقصه دیگ بخار 

↓ قرارداد خرید

 

Print Friendly, PDF & Email