شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه، گالن و چسب پلاستیکی ۶۰ میکرون محصولات خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ مشخصات برچسب 

↓ ابعاد برچسب 

 ↓ شرایط مناقصه

 ↓ قرارداد

Print Friendly, PDF & Email