سال ۱۳۶۳ تاسیس شرکت

سال ۱۳۶۵ شروع عملیات اجرایی ساخت

سال ۱۳۷۱  افتاحییه شرکت

سال ۱۳۷۱  بهره برداری از خطوط تولیدی و تولید انواع سرم های تزریقی و شستشوی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتردر بطری پروپیلن

سال ۱۳۷۳  تولید انواع سرم های تزریقی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۷۵  تولید انواع محلول های دیالیز صفاقی ۲۰۰۰ میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۷۶  تولید انواع محلول های همودیالیز استات ۳۷۸۵ میلی لیتردر گالن

سال ۱۳۷۷  تولید انواع محلول های ۲ و ۳ لیتری در کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۷۸  تولید مترونیدازول ۰٫۵ درصد ۱۰۰ میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۷۹  تولید آمپول آبمقطر ۵ میلی لیتردر ویال پروپیلن

سال ۱۳۸۰  شروع عملیات اجرایی ساختمانی  سایت بیوتکنولوژی

سال ۱۳۸۰ تولید جدید سیپروفلوکساسین ۰٫۲ درصد در دکستروز ۵ درصد ۱۰۰ میلی لیتردرکیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۸۱  تولید همودیالیز اسیدی ۳۷۸۵ میلی لیتردر گالن

سال ۱۳۸۲  تولید انواع محلول های ۵۰ میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۸۳  تولید اولین بچ آزمایشی هورمون رشد انسانی

سال ۱۳۸۳  تغییر حجم  انواع محلول های همودیالیز از ۳۷۸۵ میلی لیتربه ۴۹۲۰ میلی لیتردر گالن

سال ۱۳۸۴ تولید سرم تزریقی نیم نرمال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتردر بطری پروپیلن و کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال ۱۳۸۵  تولید ویالهای منیزیم سولفات %۱۰ , %۲۰و%۵۰ و سدیم کلراید% ۰٫۹ ده میلی لیتر در پلی پروپیلن

سال ۱۳۸۵  تولید محصول جدید بیوتکنولوژی تحت عنوان بوسرلین

سال ۱۳۸۷  ورود و بسته بندی کاتریج بی کربنات ۶۵۰ و ۷۰۰ میلی لیترجهت تولید تحت لیسانس

سال ۱۳۸۷  موافقت با تولید انبوه هورمون رشد انسانی توسط وزارت بهداشت و درمان

سال ۱۳۸۷  انجام مطالعات تولید مشتقات خونی به روش کشت سلولی

سال ۱۳۸۸  ورود و بسته بندی اتریفاید استارچ ۵۰۰ میلی لیترجهت تولید تحت لیسانس

سال ۱۳۸۸  تولید انواع سرم های تزریقی ۲۵۰ سی سی

سال ۱۳۸۸  شروع عملیات اجرایی ساختمانی پروژه فاکتور ۸

سال ۱۳۸۹  شروع تولید محصولات رقیق کننده در اسپایکی بگ و تولید محلول منیزیم سولفات

سال ۱۳۹۰ تولید محلولهای لیدوکائین %۱ و %۲

 

Print Friendly, PDF & Email