مراسم افتتاحیه این مرکز با حضور مجید طبسی مدیر عامل شرکت داروسازی ثامن، جمعی از مسئولان بیمارستان دکتر شیخ و خانواده شهید اسماعیلی برگزار شد. واحد دیالیز صفاقی این بیمارستان نیز در ابتدای دهه ۸۰ با مشارکت شرکت داروسازی ثامن و پیگیری‌های شهید دکتر محمد اسماعیلی راه‌اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است ، که در حال حاضر حدود ۵۰ بیمار دیالیز صفاقی را تحت پوشش خود قرار دارد.

Print Friendly, PDF & Email