نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
Print Friendly, PDF & Email