نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
پتاسیم کلراید ۱۵ %
پتاسیم کلراید ۱۵ %
محلول غلیظ برای تزریق پس از رقیق سازی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
Print Friendly, PDF & Email