نام دارو: پروکیور

نام ژنریک دارو: بوسرلین استات

فرم دارو: محلول تزریقی

بسته بندی: ویال شیشه ای

حجم میلی لیتر: ۵٫۵

Print Friendly, PDF & Email