نام ژنریک دارو: سوماتروپین ( هورمون رشد انسانی)

فرم دارو: پودر لیوفلیزه برای تزریق

بسته بندی: ویال شیشه ای

حجم میلی لیتر: ۱

Print Friendly, PDF & Email