• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

رقیق کننده ها و محلول های شستشو

محصولات

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
برای رقیق کننده و استفاده در محلول
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۳۰۰۰
ادامه مطلب
ادامه مطلب

جانشین شونده های خون

سرم‌ها محلول‌های مایع نگهدارنده یا کریستالوئیدی حاوی الکترولیت، آب و نیازهای سلولی هستند که از طریق سیاهرگ‌ها تجویز می‌شوند.

محصولات

ادامه مطلب

داروهای آنتی باکتریال

آنتی باکتریال به ترکیباتی نسبت داده می‌شود که قادرند به ‌صورت موضعی موجب مرگ باکتری‌ها شوند یا رشد آنها را متوقف کنند بدون آنکه برای بافت‌های اطراف مشکلی ایجاد کنند.

محصولات

ادامه مطلب

محلول های الکترولیتی و NUTRITION

بدن انسان به مقدار معینی از ترکیبات شیمیایی برای آن که به خوبی کار کند احتیاج دارد. از مهم‌ترین الکترولیت‌های مورد نیاز بدن سدیم، پتاسیم و کلرید است.

محصولات

دکستروز

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستزوز ۲۰ درصد
دکستزوز ۲۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
دکستزوز ۵۰ درصد
دکستزوز ۵۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

سدیم بی کربنات

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

منیزیم سولفات

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
منیزیم سولفات ۱۰ %
منیزیم سولفات ۱۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۲۰ %
منیزیم سولفات ۲۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۵۰ %
منیزیم سولفات ۵۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۱۰ %
منیزیم سولفات ۱۰ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
منیزیم سولفات ۲۰ %
منیزیم سولفات ۲۰ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
بروشور
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۵%
سدیم کلراید ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
آمپول پرویپلن
۱۰
ادامه مطلب
ادامه مطلب

محلول های توازن الکترولیتی

بدن انسان به مقدار معینی از ترکیبات شیمیایی برای آن که به خوبی کار کند احتیاج دارد. از مهم‌ترین الکترولیت‌های مورد نیاز بدن سدیم، پتاسیم و کلرید است.

محصولات

رینگر

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
رینگر
رینگر
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
رینگر
رینگر
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
رینگر(برای صادرات)
رینگر
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
رینگر(برای صادرات)
رینگر
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
رینگر(برای صادرات)
رینگر
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
رینگرلاکتات(برای صادرات)
رینگرلاکتات
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
رینگرلاکتات(برای صادرات)
رینگرلاکتات
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
رینگرلاکتات(برای صادرات)
رینگرلاکتات
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
ادامه مطلب

دکستروز

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
دکستروز ۵% و سدیم کلراید ۰٫۹ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
دکستروز ۳٫۳۳% و سدیم کلراید ۰٫۳ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
ادامه مطلب
ادامه مطلب

محصولات دیالیز صفاقی

کلیه های سالم خون شما را با خارج کردن آب اضافی، مواد زائد و سموم تصفیه میکنند و محیط داخلی بدن را علیرغم تولید روزانه سموم ثابت نگه میدارند. همچنین هورمونهایی میسازند که استخوانهای شما را محکم میکند. هنگامی که کلیه ها نارسا میشوند، سموم در بدن شما جمع میشوند، فشار خون شما ممکن است افزایش پیدا کند وممکن است بدنتان به اندازه کافی سلول خونی نسازد. همچنین، محیط داخلی بدن ناسالم میشود. وقتی این مسائل اتفاق می افتند، شما برای کلیه ها نارسا شده تان نیاز به درمان جایگزین دارید.

هنگامی که کلیه ها دیگر کار نمیکنند، دیالیز صفاقی یکی از انواع درمانهای انتخابی برای خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از خون است. انواع مختلف دیالیز در دسترس بیماران قرار دارد. در دیالیز صفاقی از صفاق ـ غشایی طبیعی که دور تا دور امعاء و احشای شکم را در بر میگیرد و دیواره شکم را میپوشاند ـ استفاده میشود. این غشاء مانند صافی عمل کرده و باعث میشود که سموم مواد زائد و آب اضافی از خون تصفیه شوند.

برای انجام این روش درمانی، باید یک دسترسی دائمی به حفره صفاق ایجاد شود. به طور کلی این امر، نیازمند یک عمل جراحی کوچک بوده تا لوله های نرم و کوچک تحت عنوان کاتتر وارد شکم شود، این عمل معمولا سرپایی است با کمک بی حسی موضعی و آرام بخش داخل وریدی انجام میشود. یک پانسمان استریل به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز بر روی محل باقی میماند. پرستار دیالیز صفاقی پانسمان را عوض خواهد کرد. زمان بهبود زخم حدوداً دو تا سه هفته به طول میانجامد…

مطالعه بیشتر

دو نوع دیالیز صفاقی وجود دارد. یکی دیالیز صفاقی مداوم سرپایی (CAPD) و دیگری دیالیز صفاقی خودکار(APD).

نوع دیالیز صفاقی که توسط پزشک و براساس وضعیت بدنی شما انتخاب می شود، به برنامه روزانه شما و زمان دلخواه تعویض هایتان بستگی دارد. ممکن است با یک نوع دیالیز صفاقی شروع کرده و سپس روش درمانی شما به نوع دیگری تغییر داده شود و یا ترکیبی از دیالیز صفاقی مداوم سرپایی و دیالیز صفاقی خودکار را استفاده کنید. با تیم درمانی خود مشورت کنید تا برنامه و روش مناسب خود را بیابید و بتوانید نیازهای زندگی و سلامت خود را دریابید.

مزایای دیالیز صفاقی خودکار

برنامه قابل انعطاف دارد و بیمار احساس استقلال دارد.

دیالیز در زمانى که بیمار خواب است انجام می گیرد.

در مقایسه با همودیالیز محدودیت رژیم غذائی کمتری دارد.

در این روش درمانى از سوزن استفاده نمی شود.

به بهبود کنترل فشار خون کمک می کند.

برای بیماران اطفال و افراد شاغل که در طى روز نیاز به زمان فراغت بیشتری دارند می تواند استفاده گردد.

به راحتی می توانید با سایکلر مسافرت کنید، وسایل مصرفی شما نیز توسط داروسازی ثامن نیز به مقصدتان ارسال می شود.

استقلال، قابلیت انعطاف و راحتی

کنترل بیشتر بیمار بر زندگی شخصى

قابلیت دیالیز درمکانهاى مختلف بعلت قابل حمل بودن تجهیزات.

عدم نیاز به سوزن جهت دیالیز

عدم نیاز مراجعه به بیمارستان جهت دیالیز

محصولات

دیالیز صفاقی

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دیالیز صفاقی ۱٫۵%
دیالیز صفاقی ۱٫۵%
محلول استریل
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
دیالیز صفاقی ۲٫۵%
دیالیز صفاقی ۲٫۵%
محلول استریل
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
دیالیز صفاقی ۴٫۲۵%
دیالیز صفاقی ۴٫۲۵%
محلول استریل
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
ادامه مطلب

محلول غلیظ همودیالیز

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
محلول غلیظ همودیالیز شماره یک
محلول غلیظ همودیالیز شماره یک
محلول غلیظ
گالن
۴۹۲۰
محلول غلیظ همودیالیز شماره دو
محلول غلیظ همودیالیز شماره دو
محلول غلیظ
گالن
۴۹۲۰
محلول غلیظ همودیالیز شماره سه
محلول غلیظ همودیالیز شماره سه
محلول غلیظ
گالن
۴۹۲۰
محلول غلیظ همودیالیزاسیدی شماره دو
محلول غلیظ همودیالیزاسیدی شماره دو
محلول غلیظ
گالن
۴۹۲۰
ادامه مطلب
ادامه مطلب

ثامستامول

متن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامول

ادامه مطلب

محصولات ضد درد-ضد التهاب

مُسکن یا دردزُدا دسته‌ای از داروهای بسیار پر کاربرد در پزشکی هستند که برای کاهش درد و کنترل آن استفاده می‌شوند. مسکن‌ها با ساز و کارهای مختلف بر اعصاب مرکزی یا محیطی تاثیر می‌گذارند.

ثامستامول

متن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامولمتن توضیحات ثامستامول

ادامه مطلب
ادامه مطلب