• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
برای رقیق کننده و استفاده در محلول
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۳۰۰۰
ادامه مطلب

دکستروز

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستزوز ۲۰ درصد
دکستزوز ۲۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
دکستزوز ۵۰ درصد
دکستزوز ۵۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

سدیم بی کربنات

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب