• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

آگهی مناقصه: هواساز

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، تامین هوای مورد نیاز انبار ( به ابعاد ۱۶X50X60 ) با دو دستگاه هواساز با ظرفیت تقریبی ۳۰۰۰۰ CFm  معمولی با کویل آب سرد و گرم و مجهز به فیلتر فلزی و فنکلاتور و موتور از نوع پلاگ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ از متقاضیان خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

ادامه مطلب

آگهی مناقصه: اعلام حریق

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت اتصال مکان های توسعه یافته و تغییر زونهای متعارف به مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند با قابلیت آدرس پذیر ساخت کشور آلمان کمپانی NSC مدل SOLUTION F1 خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ از متقاضیان خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

ادامه مطلب

مزایده فروش لوله های مسی مازاد نیاز

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، جهت فروش تعداد ۱۰۰ شاخه لوله مسی نو و سالم از نوع فین دار به قطر ۱۹ میلیمتر و ضخامت حدودا ۱/۵ میلیمتر و طول ۴/۵ متر جمعا به وزن ۳۲۰ کیلوگرم مازاد نیاز خود را از طریق مزایده واگذار نماید؛ از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

ادامه مطلب

مزایده اقلام مازاد نیاز

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، اقلام مازاد نیاز خود را از طریق مزایده واگذار نماید؛ از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

شرایط شرکت

فرم شرکت 

فهرست اقلام مازاد نیاز

ادامه مطلب