• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

محصولات

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
سدیم کلراید ۰٫۹% با اسپایکی بگ
برای رقیق کننده و استفاده در محلول
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۲۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
برای شستشو
کیسه غیر پی وی سی
۳۰۰۰
ادامه مطلب

آب سترون برای تزریق

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
آب سترون برای تزریق
آب سترون برای تزریق
تزریقی
ویال پلی پروپیلن
۵
آب سترون برای تزریق
آب سترون برای تزریق
تزریقی
ویال پلی پروپیلن
۱۰
ادامه مطلب