• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

مناقصه تامین کارتن مصرفی سالیانه شرکت

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین سالیانه کارتن مصرفی خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

 

شرایط واگذاری مناقصه

 

جدول شماره ۱ ضمیمه قرارداد

ادامه مطلب

مناقصه تامین گالن همودیالیز مصرفی سالیانه شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین گالن همودیالیز مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

فرم قیمت

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید قطعات HP و LP و کیت های اورهال یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد مناقصه خرید ،حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات HP و LP یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

تصاویر

ادامه مطلب

مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند. ↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مناقصه تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه ،گالن و چسب آرم دار ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه ،گالن و چسب آرم دار خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

مشخصات و تعداد برچسب 

قرارداد خرید

تعهدنامه پذیرش شرایط 

ابعاد برچسب ها و تعیین نوع کاغذ 

برچسب ثامن

 

ادامه مطلب

آگهی مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند. ↓ فرم شرکت در مزایده ↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و ضایعات متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.
↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

افتتاح مرکز تحقیقات بیمارستان دکتر شیخ با مشارکت داروسازی ثامن

افتتاح مرکز تحقیقات بیمارستان دکتر شیخ با مشارکت دارو سازی ثامن

مراسم افتتاحیه این مرکز با حضور مجید طبسی مدیر عامل شرکت داروسازی ثامن، جمعی از مسئولان بیمارستان دکتر شیخ و خانواده شهید اسماعیلی برگزار شد. واحد دیالیز صفاقی این بیمارستان نیز در ابتدای دهه ۸۰ با مشارکت شرکت داروسازی ثامن و پیگیری‌های شهید دکتر محمد اسماعیلی راه‌اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است ، که در حال حاضر حدود ۵۰ بیمار دیالیز صفاقی را تحت پوشش خود قرار دارد.

ادامه مطلب

افتتاح واحد دیالیز صفاقی بیمارستان امام رضا(ع) در لارستان با مشارکت داروسازی ثامن

همزمان با دهه کرامت، واحد دیالیز صفاقی بیمارستان امام رضا(ع) در شهرستان لارستان استان فارس با مشارکت داروسازی ثامن افتتاح شد.

در هفته کرامت با همکاری و مشارکت داروسازی ثامن ، واحد دیالیز صفاقی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان لارستان استان فارس به بهره برداری رسید . شایان ذکر می باشد  که بیش از ۶۰ بیمار در لارستان تحت پوشش خدمات همودیالیز هستند که با راه‌اندازی این واحد می‌توانند پس از کسب آموزش‌های لازم، انجام آزمایش‌های مربوطه و تشخیص پزشک فوق تخصص کلیه، نوع درمان خود را از همودیالیز به دیالیز صفاقی تغییر دهند.

ادامه مطلب

مناقصه ساخت و نصب سوله در سایت شرکت

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ساخت و نصب سوله خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

نقشه

ادامه مطلب