• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

تجلیل از شرکت داروسازی ثامن به عنوان واحد نمونه استان خراسان رضوی

هم‌زمان با هفته کار و کارگر، از شرکت داروسازی ثامن به عنوان «واحد نمونه استان خراسان رضوی» بابت عملکرد این شرکت در سال ۱۳۹۶ در بیست و نهمین جشنواره «امتنان» در مشهد تجلیل شد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب

مناقصه تامین غذای کارکنان شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد  تامین غذای روزانه کارکنان خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت شرکت، فرم های مربوطه را دریافت و پس از مطالعه آن، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه تامین غذای پرسنل

↓ فهرست صبحانه مورد نیاز

↓  فهرست نهار مورد نیاز

ادامه مطلب

مزایده ضایعات پروپیلن شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد  ضایعات پلی پروپیلن خود را از طریق مزایده بفروش برساند، متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه، فرم های مربوطه را دریافت و پس از مطالعه آن، اقدام نمایند.

↓ فرم شرکت در مزایده ضایعات پلی پروپیلن

↓ شرایط شرکت در مزایده فروش ضایعات پلی پروپیلن

ادامه مطلب

مناقصه تولید گالن ۵ لیتری

شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد تولید گالن ۵ لیتری مورد نیاز خود را برای مدت یک سال خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند فرم های مربوطه را دریافت و اقدام نمایند.

↓  فرم شرکت کنندگان

↓ مشخصات شرکت کنندگان

↓ شرایط شرکت کنندگان

ادامه مطلب

آگهی مناقصه اقلام مورد نیاز بسته بیماران دیالیز صفاقی

شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد اقلام مورد نیاز مربوط به بسته بیماران دیالیز صفاقی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند فرم های مربوطه را دریافت و اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه

↓ لیست اقلام مورد نیاز بیماران دیالیز صفاقی

↓ مشخصات شرکت کنندگان در مناقصه

ادامه مطلب