مجموعه ای از سیستم های کارا شامل نیروگاه ، سیستم تصفیه آب ، شبکه توزیع انرژی ، کمپرسورهای هوا و اکسیژن و غیره بصورت دائم در حال فعالیت هستند

همچنین کارخانه از قسمت ها و ساختمانهای متعددی مثل واحد آبسازی و آبمقطر سازی ، واحد ساخت محلول ، واحدهای پرکن ، استریل ،بسته بندی ، قرنطینه و انبار مواد ومحصول تشکیل شده است و آزمایشگاههای این شرکت شامل آزمایشگاه شیمی ، فارماکولوژی ، میکروبیولوژی و تحقیق و توسعه هستند.
محصولات بیولوژی جدید شرکت داروسازی ثامن در یک واحد فوق مدرن و استریل شده تولید می گردد که نیاز به تکنولوژی بالا و بروز ، دانش ، امکانات و تجیهزات مدرن دارد.
همچنین  طراحی و مهندس این شرکت برای تولید در سالن های تمیز و اسپتیک بگونه ای انجام شده است که اصول (جی ام پی)  در آن کاملا رعایت می شود.

Print Friendly, PDF & Email