شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، تامین هوای مورد نیاز انبار ( به ابعاد ۱۶X50X60 ) با دو دستگاه هواساز با ظرفیت تقریبی ۳۰۰۰۰ CFm  معمولی با کویل آب سرد و گرم و مجهز به فیلتر فلزی و فنکلاتور و موتور از نوع پلاگ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ از متقاضیان خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

Print Friendly, PDF & Email