شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت اتصال مکان های توسعه یافته و تغییر زونهای متعارف به مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند با قابلیت آدرس پذیر ساخت کشور آلمان کمپانی NSC مدل SOLUTION F1 خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ از متقاضیان خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

Print Friendly, PDF & Email