شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، جهت فروش تعداد ۱۰۰ شاخه لوله مسی نو و سالم از نوع فین دار به قطر ۱۹ میلیمتر و ضخامت حدودا ۱/۵ میلیمتر و طول ۴/۵ متر جمعا به وزن ۳۲۰ کیلوگرم مازاد نیاز خود را از طریق مزایده واگذار نماید؛ از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت

↓ فرم شرکت

 

Print Friendly, PDF & Email