شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد  ضایعات پلی پروپیلن خود را از طریق مزایده بفروش برساند، متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه، فرم های مربوطه را دریافت و پس از مطالعه آن، اقدام نمایند.

↓ فرم شرکت در مزایده ضایعات پلی پروپیلن

↓ شرایط شرکت در مزایده فروش ضایعات پلی پروپیلن

Print Friendly, PDF & Email