نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
آب سترون برای تزریق
آب سترون برای تزریق
تزریقی
ویال پلی پروپیلن
۵
آب سترون برای تزریق
آب سترون برای تزریق
تزریقی
ویال پلی پروپیلن
۱۰
Print Friendly, PDF & Email