نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سیپروفلوکساسین ۰٫۲% در دکستروز ۵ %
سیپروفلوکساسین ۰٫۲% در دکستروز ۵ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
Print Friendly, PDF & Email