قرص متوترکسات
متوترکسات از دسته داروهای ضد سرطان و ضد رماتیسم میباشد.
متوترکسات  جهت درمان بیماریهای  کاربرد دارد.:
–  آرتریت روماتوئید،
–  لوپوس،
– آرتریت پسوریاتیک،
و همچنین در درمان
– سرطان های خون ( لوسمی )،
– سرطان استخوان
– لنفوم
متوترکسات به شکل دارویی قرص ۵/۲ میلی گرمی عرضه میشود.
توجه: استفاده از دوز بالای متوترکسات در درمان استئوسارکوما  نیاز به مراقبتهای ویژه بیمار دارد.

ادامه مطلب